Priser

Gjør oppmerksom om at alle priser er veiledende. Prisen kan variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av størrelse og byggets utforming, samt estimert tidsbruk.

Timesats kr 1.250,- inkl. mva.              

Vi gjør oppmerksom på at alle priser er veiledende. Prisen kan variere fra prosjekt til prosjekt, alt avhenger av størrelse og estimert tidsbruk.

Alle priser er inkl. mva.